Saks? topra??

Geli?tirici veya alternatif olarak

Dutch Plantin, saks? topra?? i?iyle u?ra?anlar için sorumlu, güvenilir ve ba??ms?z bir ortakt?r. Hindistan cevizi torfu, hindistan cevizi tala?? ve hindistan cevizi lifi ürünlerimiz saks? topra?? için üretilmi? harika birer katk? maddesidir. Ürünlerimiz suyu tutar, toprak kar???m? içerisine hava girmesine izin verir ve torf, kil granülleri ve perlitle kar??t?rmak için mükemmel ürünlerdir. Geleneksel katk? maddeleri için ideal birer geli?tirici ve alternatif te?kil ederler.

Hem üretici hem tedarikçi

Dutch Plantin hem üretici hem de tedarikçidir. Tüm üretim süreci kendi kontrolümüz alt?ndad?r ve bu da birçok fayda sa?lar. Örne?in bunlardan bir tanesi bir bayi veya arac?ya kar pay? vermiyor olu?unuzdur. Ayr?ca istisnai bir kaliteyi garanti edebiliyoruz. RHP’nin üyesi olmam?z ve tüm gerekli izin ve sertifikalara sahip olmam?z tesadüf de?il. Üretim tesislerimiz Asya, Afrika ve Hollanda’ya yay?lm?? durumda ve bunlar?n hisselerinin büyük k?sm? bize ait. Bu ?ekilde hava ?artlar? ne olursa olsun daima y???n halinde veya s?k??t?r?lm?? ürünler üreterek her zaman tedarik edebiliyoruz.

Potting soil coco xxl       DP_leaflet_pith       DP_leaflet_chips

Print Friendly, PDF & Email