Briketler

Kompakt hindistan cevizi torfu bloklar?

Bloklara ek olarak briketler içerisinde de hindistan cevizi torfu sa?l?yoruz. Bu kullan?m? kolay briketler 20 x 10 x 5,5 cm boyutlar?nda gelir ve bloklarla ayn? ?ekilde çal???r. Islat?ld?klar?nda ?i?erek hacimleri yakla??k olarak on kat artar. Örne?in bir briket yakla??k olarak 8 litre saf hindistan cevizi torfu içermektedir. Hindistan cevizi torfunuzu y?kanm??, tamponlanm?? veya y?kanmam?? halde isteyebilirsiniz. ?sterseniz briketler ayr? da sar?labilir.

Cazip teslimat ücretleri

Tüm ürünlerimizde oldu?u gibi briketler de h?zl?, zaman?nda ve son derece uygun fiyatlarla gümrük resmi ödenmi? olarak teslim edilir. Yüksek miktarlarda sevk?yat yapmam?z nedeniyle kargo ?irketleriyle cazip y?ll?k kontratlar ayarlayabiliyoruz ve siz de bundan faydalan?yorsunuz. Dahas?, en küçük ayr?nt?s?na kadar bütünüyle takip edilen üretim sürecimiz sayesinde briketlerin en saf kalitede olaca??ndan emin olabilece?inizi söylememize bile lüzum yok.

Potting soil coco xxl       DP_leaflet_pith       specifications

Print Friendly, PDF & Email