Bloklar

Tüm kar???m ve boyutlarda

Hindistan cevizi torfu, hindistan cevizi lifleri ve hindistan cevizi tala?lar?n? %100 hindistan cevizi torfu, lifi ve tala??ndan olu?an 5 kg ’l?k s?k??t?r?lm?? bloklar halinde sa?layabilmekteyiz. Y?kanm??, tamponlanm?? veya y?kanmam?? halde. Sipari? üzerine haz?rlanan bir kar???m istiyorsan?z bile ürününüzü s?k??t?r?lm?? blok halinde almay? seçebilirsiniz. Tek yapman?z gereken bloklar? ?slatmakt?r ve hemen ?i?eceklerdir.

Esnek ve zaman?nda teslimat

Hem Hollanda hem de Hindistan’dan palet veya y???n halinde tedarik imkanlar?na sahibiz. Yüksek miktarlarda sevk?yat yapmam?z ve kargo ?irketleriyle y?ll?k kontratlara sahip olmam?z nedeniyle do?rudan sizin ç?kar?n?za olacak ?ekilde oldukça dü?ük kargo oranlar? sunuyoruz. Saf ve temiz bir ürün garantisi veriyoruz. Dutch Plantin olarak tüm üretim sürecini kontrol alt?nda tutuyoruz ve bu nedenle bloklar?m?z?n üretimi mükemmeldir. Dikkatli gözetimimiz sayesinde tüm ürünlerimiz otsuz ve kumsuz olarak gelmektedir.

Potting soil coco xxl       DP_leaflet_pith       DP_leaflet_chips       specifications

Print Friendly, PDF & Email