Skip to main content

Een positieve impact op mens en milieu

Kokos is op-en-top duurzaam

Wij maken de wereld beter door telers wereldwijd te overtuigen van de meerwaarde van kokos als grondstof. Een duurzamer groeimedium is er niet.

Lagere voetafdruk

Door kokos te gebruiken verlagen telers hun CO2-voetafdruk. Want de productie van kokos is CO2-neutraal. Bijvoorbeeld omdat deze in de zon wordt gedroogd en tot wel zes maal compacter dan andere substraten kan worden verscheept.

Samen maken we het waar

In 2020 werd wereldwijd tien miljoen m3 kokos gebruikt voor potgrond en substraten. En dit aantal neemt aanzienlijk toe. Kortom, een merkbaar lagere CO2-voetafdruk!

Cradle to cradle

Onze kokossubstraten bestaan uit het afval van de kokosindustrie. Namelijk de bast van kokosnoten. Zo maken wij al meer dan dertig jaar het verschil en weten we duurzaam en met CO2-neutrale grondstoffen te presteren.

Minder waterverbruik

Op onze locaties in zowel India als Nederland passen we omgekeerde osmose toe, een techniek waarmee we water hergebruiken en besparen. En we blijven op dit vlak innoveren: we ontwikkelen nieuwe technieken om kokos te produceren met minder waterverbruik.

Moderne fabrieken

We investeren in moderne fabrieken om maximaal duurzaam te kunnen presteren. We werken hier aan water- en energiebesparing en vermindering van afvalstromen. Ook nemen we onze logistiek kritisch onder de loep.

Duurzamer transport

Wij verschepen samengeperste kokos over oceanen, zeeën en rivieren naar de dichtstbijzijnde haven en van daaruit verder. Dus met zo weinig mogelijk wegtransport. Zo verlagen we de CO2-footprint op transport aanzienlijk.

Biobased Products van Wageningen University & Research ontwikkelde een methode om hoogwaardig plaatmateriaal te maken van de schillen van kokosnoten.

‘Het gebruik van kokosschillen voor de productie van kokosplaten heeft een aantal voordelen. De methode is duurzaam en milieuvriendelijk. Het restmateriaal van de kokosnoot wordt in zijn geheel gebruikt. Het geeft een extra bron van inkomsten voor boeren in ontwikkelingslanden. Het is een goed alternatief voor hout en helpt ontbossing tegen te gaan. Bovendien is de productie CO2-neutraal.’
Bron: https://www.wur.nl/nl/show/Construction-material-from-coconut-waste.htm

Werken aan een gezonde en betere samenleving

In Zuid-India is het bestaan voor veel mensen hard. Wij zetten alles op alles om onze medewerkers te helpen een toekomst op te bouwen

Veilige werkomgeving

Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze mensen en zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Een goede kantine, goed sanitair en vers drinkwater zijn standaard in al onze fabrieken.

Goede arbeidsvoorwaarden

We betalen voor overuren en bieden langdurige arbeidscontracten. Onze medewerkers bouwen pensioen op, en zij én hun familieleden zijn via ons verzekerd voor ziektekosten. Daarnaast organiseren wij het vervoer naar en van het werk met bussen.

Opkomen voor de kwetsbaren

Al meer dan twintig jaar ondersteunen we Stichting Udavum Karangal die opkomt voor kwetsbare groepen in India. Door scholen voor de kinderen te helpen bouwen dragen we bij aan het onderwijs in lokale gemeenschappen.

We motiveren elkaar

Onze zorg voor de lokale gemeenschap motiveert onze mensen. Samen kunnen we het laten werken: met vertrouwen en toewijding van beide kanten ligt duurzaamheid in onze handen. En zorgen we samen voor morgen, zodat onze kinderen en kleinkinderen in een gezonde wereld kunnen leven.

Duurzaamheid door kwaliteit en innovatie

Dutch Plantin is al tien jaar de grootste producent en exporteur van tuinbouwkokosproducten. En we blijven innoveren. Zo werken we continu aan een betere kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en een duurzamer product en productieproces.

Het resultaat van onze klanten

We voelen ons verantwoordelijk voor onze klanten en hun resultaten en welzijn. Gebruiken en hergebruiken zij kokos, dan is dat goed voor hun portemonnee, en voor een hogere oogstopbrengst en betere productkwaliteit.

Minder kunstmest en water

Telers die kokos gebruiken hebben de toekomst. Zij besparen kunstmest en water. Zo dragen we samen met onze klanten wereldwijd bij aan een betere wereld.

Veel minder plastic

Onze kweekzakken (‘open-top’ en matten) worden vaak meerdere jaren gebruikt. Deze plastic zakken besparen – ten opzichte van een pot of bak – veel plastic materiaal.

Grip op kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en duurzaamheid

In India produceren we met eigen medewerkers in onze eigen fabrieken. Van de productie tot en met de levering aan de deur: wij hebben het proces van a tot z in eigen beheer. En dus honderd procent grip op de kwaliteit, de verzendingen naar telers wereldwijd én duurzaamheid.

Onderzoek en ontwikkeling

We investeren in research en development om onze producten te verbeteren en verduurzamen. Bijvoorbeeld door samen met Wageningen University & Research onderzoek te doen op het gebied van aardbeien en groenten. Zo onderzoeken we of onze kokos in de vorm van ‘gewassen’ kwaliteit gebruikt kan worden in gesloten teeltsystemen.