Skip to main content
NL

Het belang van een correct gemeten EC- waarde

By 14 juli 2010september 24th, 2019No Comments

Jonge wortels zijn erg gevoelig voor ongebalanceerde voeding, een te hoge EC-waarde en schadelijke elementen zoals chloor en natrium. Om deze invloeden tegen te gaan, is de keuze voor het juiste substraat van doorslaggevend belang. Ongewassen kokosmaterialen zijn alom verkrijgbaar, maar tegelijkertijd een risicovol alternatief voor gewassen en gebufferde kokosgruis. Het is weliswaar mogelijk om substraatmatten kort voor het planten van de gewassen te wassen en te bufferen, maar omdat dat vaak de drukste periode in het teeltproces is, is dat een riskante aangelegenheid. Zeker als we de investeringskosten voor een compleet nieuwe oogst in ogenschouw nemen, staat het belang van een hoogwaardig substraat en een zo hoog mogelijke risicoreductie buiten kijf. Mede daarom is de EC-waarde van een substraat een heet hangijzer voor telers over de hele wereld.

Tegelijkertijd zorgt deze waarde voor de nodige verwarring, omdat kokosgruisleveranciers verschillende methodes gebruiken om de EC vast te stellen. Daarom is het belangrijk om, voordat u beslissingen neemt op basis van de EC-waarde, te weten op welke manier de waarde gemeten is. Dutch Plantin meet de EC altijd in een verdunning van 1 op 1,5 (1 deel substraat en 1,5 deel water). Net als al onze producten en productielocaties, is deze waarde geheel in lijn met de RHP-standaarden. Maar één ding staat vast: als u voortaan een betrouwbare vergelijking van EC-waarden wilt maken, zorg er dan voor dat u zeker weet welke verdunning uw leverancier gehanteerd heeft.