Skip to main content

Samen met Redox, onze partner in Australië, nam Dutch Plantin deel aan de tweejaarlijkse Protected Cropping Australia Conference and Exhibition. Dit interessante evenement schonk op allerlei manieren aandacht aan ‘het moderne gezicht van de tuinbouw’ en vond plaats in het Adelaide Convention Centre van 3 tot 6 juli. We waren erg blij om te zien dat onze serie Optima-growbags op veel interesse onder de groentetelers kon rekenen. Uit de gesprekken die we met hen voerden op de beursvloer, bleek dat ze erg blij waren met de kwaliteit en de consistentie van de growbags van Dutch Plantin. “Als het hoge kwaliteitsniveau gewaarborgd wordt, zien wij geen reden om over te stappen”, zo gaven ze aan.

Vergelijkbare growbags
Daarnaast zien we dat verschillende concullega’s zich richten op het ontwikkelen van vergelijkbare growbags als die van ons. We zien dit als een mooi compliment en een goede ontwikkeling voor telers wereldwijd. Goed voorbeeld doet goed volgen, zo blijkt.

tomaat