Skip to main content

Biologische landbouw – ook wel ecologische landbouw genoemd – wordt een steeds belangrijker onderdeel van de landbouw anno 2011. Deze specifieke vorm richt zich op het behoud van milieu, natuur en landschap en het welzijn van dieren. Daarom worden er geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt. Daarnaast bevatten de producten geen chemische of synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen en is de inzet van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) niet geoorloofd. Om gewassen toch van voldoende mineralen te voorzien, maken telers gebruik van dierlijke mest en andere organische stoffen. Daarnaast benutten ze steeds vaker de mogelijkheid van stikstofbinding door vlinderbloemigen. Dit alles om de natuurlijke kringlopen te respecteren. De toenemende vraag naar biologische producten creëert kansen voor landbouwbedrijven als Dutch Plantin.

Biologische cocopeat van Dutch Plantin
De laatste jaren is de vraag naar biologische landbouwproducten behoorlijk gestegen. Ingegeven door onze continue inzet op innovatie, hebben we de uitdaging aangenomen om onze klanten ook op dit gebied van dienst te zijn. Sinds twee jaar produceren we daarom speciale biokokos. Tijdens het complete productieproces gebruiken we dus geen chemische producten.

Controle door IMO
De inspectie en certificering van onze biokokos gebeurt door het Institute of Market Ecology (IMO). Het IMO certificeert bedrijven over de hele wereld en is de eerste en grootste keuringsinstantie voor biologische landbouw in India. Het IMO werkt volgens ISO-standaarden en doet zowel aangekondigde jaarlijkse inspecties als onverwachte controles om de kwaliteit en het biologische karakter van onze biokokos te controleren.

Control statement