Library

Grote water- en meststofbesparingen mogelijk voor tomaten gekweekt op DP Optima™ kokosplanken

In proeven uitgevoerd in 2011 in de proefkassen van PlantResearch BV in Made, bleek de DP Optima TM dubbellaags kokosplank bij een gelijke opbrengst 10 tot 20% minder water en meststoffen nodig te hebben dan steenwolmatten van vergelijkbare afmetingen. Dat zou betekenen dat een kokosplank niet alleen erg geschikt is voor regio’s waar (goed) water een beperkende factor is, maar kan ook voordelen hebben in gebieden die voorop lopen op tuinbouwgebied, zoals Europa of Noord-Amerika.
Download

Download

Spookverhalen over kokos achterhaald

Verbeterde productieprocessen bij de bereiding van kokos zorgen ervoor dat de laatste jaren een stabiel en betrouwbaar substraat in de handel is. Maar hoewel kokos onder keurmerk wordt aangeboden, doen nog steeds allerlei Spookverhalen de ronde. Rond 1990 werd kokosgruis – afkomstig uit de schil van de kokosnoot – geïntroduceerd als grondstof voor de substraatindustrie, waaronder ook de potgrondproductie valt. Aanvankelijk werden in teelten goede resultaten behaald, maar na korte tijd ontstonden er toch problemen.

Download

Kokos goed te stomen, pallets minder

Leliekwekerij Van der Marel in Aalsmeer werkt sinds enige tijd met kokos als teeltmedium en hergebruikt dit na stomen. Remco van der Marel was gastheer tijdens de landelijke lelie-excursie van Groeiservice op woensdag 29 november.

Download

Substraten in modern jasje: “Wij verkopen niet, zij kopen”

Als koper kon je vroeger de T-Ford maar in één kleur krijgen. Met koperswensen werd geen rekening gehouden. Die situatie was er in de glastuinbouw met substraatmaterialen ook. Was, want inmiddels is het helemaal omgekeerd. De klant vraagt, en de leverancier levert. Bij belangrijke substraten als steenwol en kokos zijn er verregaande productvernieuwingen.

Download

Kokos na een seizoen niet uitgespeeld

Kostenbesparing is een belangrijk aspect van het teeltrendement, maar ook een optimale teelt draagt daartoe bij. Paprikabedriif Grootscholten in Zevenhuizen was benieuwd naar de gebruiksduur van Kokossubsrraat en de gevolgen van hergebruik op de teelt. De experimenten tonen aan dat kokos in het tweede jaar beter voldoet, maar daarna snel achteruit kan gaan.

Download

Schade aaltjes bij roos in perliet en kokos valt mee

In de teelt van roos op substraat komen wortelknobbelaaltjes nog steeds voor. Het is alleen niet bekend hoe gemakkelijk wortelknobbelaaltjes zich hierin kunnen ontwikkelen en of ze schadelijk zijn. De afgelopen twee jaar is uit onderzoek gebleken dat de schade die hot wortelknobbelaaltje M. hapla in kokos veroorzaakt, vooral resulteert in een lager gewicht van de bloemtakken.

Download

Bemesting kokos monsteren in drain

Een directe drainmeting geeft bij kokos het betrouwbaarste beeld van de beschikbare meststoffen voor de plant. De vaak standaard gebruikte l op 1,5-extractiemethode kan volgens Bert van Tol van Groen Agro Control een vertekend beeld geven, doordat in de oplossing ook voedingselementen gemeten worden die in de substraatmat vastgelegd zijn aan kokosdeeltjes. Met name ijzer, mangaan en koper binden zich sterk.

Download

Minder wegval op kokosgruis?

Jonge planten blijven gezonder op kokosgruissubstraat dan op zwartveensubstraat. Dat blijkt uit proeven van Wageningen Universiteit en PPO Naaldwijk Studenten aan Wageningen Universiteit, leerstoelgroep Biologische Bedrijfssystemen, voerden een proef uit met peen en komkommer op een mengsel van 15% perlite, 20% compost en 65% zwartveen of 65% kokosgruis. In de variant met kokosgruis bleven jonge komkommer- en peenplanten gezonder dan in de variant met zwartveen. Dezelfde gewassen bleven ook gezonder op kokosgruis als geen compost in het mengsel was opgenomen. De combinatie van compost en kokosgruis gaf in deze proef echter steeds het laagste percentage wegval. Het onderzoek is al enige tijd afgesloten, maar er is nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven.

Download

Snij-amaryllis telen op kleikorrels, perliet of kokos?

Flugzand als substraat was vanaf 1989 in trek bij telers van snij-amaryllis. Het enthousiasme over dit Duitse puimsteen is inmiddels echter behoorlijk getemperd. De laatste jaren kiezen telers eerder voor kleikorrels of perliet. Momenteel doen verscheidene telers ook proeven met kokos.

Download

Wees kritisch op uw aangekochte teeltmedium

Zo nu en dan zijn problemen in de teelt terug te voeren op de gebruikte potgrond of ander teeltmedia. Toch nemen telers vaak een houding aan van het zal wel goed zijn’,als het gaat over teeltmedia. Een kritische houding is meer op zijn plaats. Zo blijkt uitvoorvallen met ‘foute grond’ die vaak meer geld kosten dan de telers lief is.

Download

Verdroogde potgrond door uitvloeier weer goed nat

Uitgedroogde potgrond neemt moeilijk weer water op, maar omdat droog telen voor veel telers wel belangrijk is, geeft dat problemen. Bovendien klaagt de eindafnemer als hij de grond niet meer nat krijgt. Het toevoegen van kleiproducten staat de laatste jaren sterk in de belangstelling om de waterhuishouding in potgrond te verbeteren. Een alternatief voor klei is het mengen van uitvloeier door de potgrond. In het buitenland is hiermee goede ervaring opgedaan.

Download

Kokossubstraat wordt volwassen

Op het aardbeisymposium van Haasnoot/BvB in Drunen werden telers bijgepraat over ontwikkelingen rond kokossubstraat. Dit substraat is mede door zijn uitstekende luchtvolume niet meer weg te denken uit de aardbeiteelt.

Download

Substraatkeus beïnvloedt Pythium in komkommer

De keus voor een type substraat kan van invloed zijn op de mate van aantasting van komkommerplanten door Pythium. In proeven van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Naaldwijk bleken 7 centimeter hoge steenwolmatten een veel hoger percentage dode planten op te leveren dan perliet, puimsteen en kokos. Dit houdt verband met het hogere watergehalte in steenwol. Een dubbele steenwolmat van 14 centimeter hoog kwam al dicht in de buurt van de drogere substraatsoorten.

Download

Teelt op kokos opnieuw in de belangstelling

Enkele jaren geleden maakte de belangstelling voor telen op kokos opgang. Geen zorgen over afval en het milieubewuste imago spraken telers aan. Telen op kokos bleek toch niet zo eenvoudig waardoor velen afhaakten. Nu fabrikanten de teeltproblemen weten te beperken, zien steeds meer telers de voordelen weer in.

Download

Steenwol geeft voorsprong nog niet prijs

De vruchtgroententeelt schakelde zo’n 25 jaar geleden over op substraat. Na de veenbalen, nam steenwol al snel de koppositie in. Tot op de dag van vandaag gaat steenwol nog riant aan de leiding. Na al die jaren zet slechts een alternatief, serieus de achtervolging in.

Download

Kwaliteit kokos

Om de kwaliteit van de kokosgruis die geleverd wordt door Codomar BV / Dutch Plantin te kunnen waarborgen is er door ons geïnvesteerd in een moderne verwerkingsfabriek in Coimbatore in het zuiden van India. Andere kokosleveranciers verzamelen vaak kokosgruis vanuit reeds lang bestaande hopen en brengen dit d.m.v. stomen op een door de Stichting RHP geaccepteerd niveau. De kokosgruis die opgeslagen ligt op hopen kan daar al tientallen jaren (of slechts enkele weken) liggen met alle fytosanitaire risico’s van dien. Codomar BV / Dutch Plantin is ervan overtuigd dat kwaliteit alleen te leveren is als de kokosgruis direct vanaf de mill onder 100 % gecontroleerde omstandigheden verwerkt kan worden.

Download

Tweedehands potgrond voor betere structuur

Potgrond is te duur om als structuur- of grondverbeteraar aan te brengen. Vollering potgrond biedt daar een goedkoper alternatief voor: gerecyclede potgrond. Oude potgrond uit bollenkisten, gebruikte kokosmatten en perspotten van chrysanten vallen allemaal onder de noemer afval. Veel kwekers brengen de gebruikte potgrond terug in de kas of leveren het bijvoorbeeld aan een buurman. ,,Dit mag echter niet; je bent dan strafbaar”, zegt Gerard Vollering, eigenaar van een verwerkingsbedrijf voor potgrond en substraten in Pijnacker (ZH). Hij heeft zich afgelopen jaren verdiept in de steeds wijzigende wet- en regelgeving over afval.

Download

Ontwikkelen omtrent kokosgruis

Kokosgruis werd in Nederland zo’n 7 jaar geleden geïntroduceerd. In Engeland was deze ontwikkeling al eerder gestart maar liep daar al snel tegen uiteenlopende problemen aan. In Nederland werd kokosgruis bij aanvang gebruikt in de rozenteelt als puur substraat en 1 tot 2 jaar later werd het geïntroduceerd in de potplantenteelt. In de potplantenteelt deden zich al snel problemen voor met enkele schades bij kwekers tot gevolg. In die periode kwam het imago van kokosgruis onder druk te staan. Vakbladen grepen dit aan om niet de voordelen maar vooral de nadelen van de ‘tropische verassing’ publiek te maken. De interesse van gebruikers en potentiële gebruikers liep sterk terug.

Download

Komkommers op kokos

Leen Verhaar in Sion (Rijswijk, ZH) teelt dit jaar voor het eerst komkommers op kokos. Dat bevalt hem goed, al was het in het begin wel even wennen aan de andere bemesting. Het grote voordeel is dat kokos niet inklinkt. Daardoor droogt het substraat minder snel uit en is het bufferende vermogen van de mat groter. ,,Het gewas groeit in de zomermaanden wat makkelijker,” zegt Verhaar. Maar dan moeten overige teeltomstandigheden geen roet in het eten gooien.

Download

Het veen raakt op

Over ongeveer vijftig jaar is al het veen afgegraven. Als het zover is zijn goede alternatieven nodig voor veen als grondstof voor potgrond. Maar ook voor die tijd is een goed substituut wenselijk. Een nat najaar als in 1998 kan de oogst van veen in gevaar brengen. Sindsdien is de zoektocht naar veenvervangers geïntensiveerd. Welke alternatieven zijn er inmiddels?

Download

Kokos: een alternatief voor zand en veen in anjerteelt

Je kunt anjers telen in de grond, in bedden met zand of in bakken of balen met veen. En op kokos. Dit substraat is in de anjerteelt nog experimenteel, maar de ervaringen zijn voorlopig positief. De anjerteelt op kokos gaat de eerste jaren minstens net zo goed als op de gebruikelijke teeltmedia, zeggen de gebruikers. Hun collega’s lijken nog af te wachten hoe het de kokos-pioniers op de langere termijn vergaat.

Download

Nog wachten op doorgroei

Dit seizoen teelt Jac Lamers in Driel voor het eerst aardbeien op kokos. Uit een monster bleek dat de kokos goed was gebufferd en vorige week bevestigde een monster dat de verhouding kali-calcium goed is. Hij plantte op 16 en 17 augustus en een tweede afdeling op 22 augustus. De eerste oogst begon op 6 oktober, in de tweede afdeling een week later. De eerste tros was er eind vorige week zo goed als af. De groei is goed gegaan, maar de doorgroei, daar zat hij eind vorige week nog op te wachten.

Download

Na zeven jaar steenwol exit

Sjaak Lamers in Driel is druk bezig met de uitbreiding van zijn kassen en met renovatie. Dat laatste betreft onder andere de vervanging van twee branderketels door een enkele warmteopslagketel, met een branderdeel en warmtebuffer. De bouwerij moet voor begin augustus klaar zijn, voor de start van de herfstteelt met Elsanta.

Download

Kostenkant en eigenschappen bepalen substraatkeuze

Er komt steeds meer keus in het soort substraat waarop geteeld kan worden. Dit maakt de keus voor een bepaalde soort er met eenvoudiger op. Veel telers gaan over een type substraat voor het volgende jaar pas in September of nog later nadenken. Ervaringen uitwisselen met collega-telers kan helpen om sneller een weloverwogen keus te kunnen maken.

Download

Kokos: niet de teler maar het gewas bepaalt gebruik

Kokos heeft als substraat voor de glastuinbouw snel furore gemaakt. Neem de roos; circa éénderde van het areaal staat op dit materiaal. Niet alle eigenschappen van kokossubstraat zijn echter vastomlijnd. En in de teelt zijn ook wel fouten gemaakt. Sommige rozentelers schakelen daardoor terug naar steenwol. Bij andere gewassen breidt het areaal kokos juist sterk uit, wereldwijd zelfs. Het wondersubstraat van weleer krijgt uitgesproken toepassingen: het gewas is daarbij de bepalende factor.

Download

Substraat kiezen dat beste bij bedrijf past

Substraat is niet het duurste onderdeel als het gaat om de kosten van een aardbeiteelt onder glas. Toch is het ieder jaar weer een uitgave. Maar het zijn niet alleen de kosten die tellen bij de keus voor een bepaald substraat. Veel belangrijker zijn de sterke en zwakke punten van het teeltmedium.

Download

Potgrond zoekt alternatieven voor veen

Komende maanden zullen er problemen ontstaan bij de productie van potgrond. Oorzaak is het grote tekort aan witveen. Mogelijk kunnen andere grondstoffen als alternatief dienen. Bij de productie zijn er echter grote problemen omdat nog geen nieuw geproduceerd veen beschikbaar is.

Download

Kokosmat ligt haaks op gangbare richting

De matten legt Jan Hogervorst in Pijnacker dwars op de richting van de buisrail in plaats van in de lengte van de kap. Op zoek naar een optimaal rendement van zijn hoge-draadteelt bedacht hij samen met voorlichter Geert Sweere van WLTO een plantsysteem om stengels makkelijk te kunnen aanaarden.

Download

Rozentelers voorlopig enthousiast over nieuw kokosvezelsubstraat

Een kokos-vezelsubstraat lijkt als nieuwkomer in de sierteelt een interessant teeltmedium te kunnen worden. Een goede weggroei, een gezond ogend gewas dat misschien langer meekan, meer lengte en zwaardere kwaliteit zijn de eerste, veelbelovende wapenfeiten. Althans, volgens de rozentelers die hierop zijn overgestapt. Belgisch onderzoek bevestigt deze resultaten echter niet.

Download

Hollands glorie

In vijfjaar maakte hij van bergen kokosafval uit ontwikkelingslanden een product dat miljoenen guldens oplevert. Jos van Doren, sales manager bij Dutch Plantin, produceert en verwerkt sinds 1994 geperst kokosgruis. In drie fabrieken in Sri Lanka, de Filippijnen en India wordt de kokosnootbast vermalen, gezeefd, gedroogd en geperst. Daarna wordt het getransporteerd naar klanten over de hele wereld.

Download

Angst wordt bewaarheid: potgrondkwaliteit verslechterd

Waar al langere tijd met angst en beven naar werd uitgezien, wordt nu bewaarheid: de kwaliteit van de potgrond verslechtert. Potgrondfabrikanten hebben steeds meer moeite met het vinden van kwalitatief goede veensoorten. Het veen is natter, fijner en dichter dan normaal. Droge veensoorten zijn niet meer voorhanden.

Download

Royaler gieten op kokos in emmers

Gubbels in Baarlo beproeft dit jaar een halve hectare paprika’s op emmers met kokos. Vorig seizoen gebruikte hij kokosmatten. ,,Dat beviel tot april/mei heel goed, maar met een hitteperiode daarna bleven we op de steenwolmanier vier keer per uur druppelen. We verzopen de planten bijna. De kokos was honderd procent verzadigd.”

Download

Gewasbescherming (gestoomde kokos)

De belangstelling voor kokos als substraat neemt nog steeds toe. Naast een aantal voordelen heeft dit materiaal natuurlijk ook nadelen. Een van die nadelen is onkruid. De omstandigheden in kassen zijn voor de onkruidzaden in kokos ideaal. Na kieming is dit dan ook soms goed te zien. In de praktijk kunnen grote verschillen opgemerkt worden in infectiedruk. Zo heeft het ene bedrijf zo goed als geen last terwijl het ander bedrijf geen problemen heeft. Onkruiden vormen een groot gevaar. Vele onkruiden zijn waardplanten voor diverse insecten. Niet alleen bij de geïntegreerde gewasbescherming levert dit problemen op. Ook bij de chemische gewasbescherming zal aan dit punt de nodige aandacht besteed moeten worden.

Download

Gewasbescherming in kokos totaal anders

De afgelopen jaren is de teelt in kokos sterk toegenomen. Vragen van telers met betrekking tot de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in het substraat waren voor Bayer aanleiding om specifiek onderzoek uit te voeren met Admire© en NemacurÆ in kokos.

Download

Aardbei-advies op kokos

Welk substraat is het best voor de teelt van aardbeien? Telers discussiëren er graag over. ‘Blijven we bij de gangbare veenbalen of kiezen we voor steenwol? Of is misschien kokos het meest ideaal?’. De uiteindelijke keuze voor een teeltmedium is van veel factoren afhankelijk. De prijs speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol, maar ook ervaringen van collegatelers. De bemesting is ook zo’n factor. Is bijvoorbeeld bekend welke bemestingsstrategie bij een nieuw substraat moet worden gevolgd?

Download

Bemestingsonderzoek kokos

Bij de teelt op kokos kan voor het bemestingsonderzoek het best een monster van het kokos worden genomen. Op deze wijze komen schommelingen in de hoeveelheid voedingselementen het snelst aan het licht. Dat blijkt uit een proef die is uitgevoerd door Blgg Naaldwijk.

Download

Overstap naar kokos betekent aanpassen bemesting

Het areaal groentegewassen op kokos is met 30 tot 35 hectare relatief klein. Toch tonen veel groentetelers belangstelling voor kokos. Aan het product worden namelijk verschillende voordelen toegedicht. Zo is het een natuurlijk product, goed doorwortelbaar en het neemt makkelijk water op. Telers die serieus overwegen om van steenwol over te stappen op kokos, moeten zich echter realiseren dat de bemesting nogal afwijkt van die op steenwol. De overstap vergt daarom, zeker in het begin, extra aandacht voor de bemesting.

Download

Kokos blijft veel natter dan verwacht

Het watergehalte van kokossubstraat blijkt veel moeilijker te beheersen dan aanvankelijk werd verwacht. Het sturen van het watergehalte is zeker niet eenvoudiger dan bij steenwol. Dit heeft verschillende malen geleid tot wortelafsterving of teruggang in de groei of zetting van paprika, tomaat en komkommer. Enkele telers hebben op grond van deze ervaringen besloten weer terug te gaan naar steenwolsubstraat.

Download

Aangietbehandeling in kokossubstraat af te raden

Aangietbehandelingen met de standaarddosering van gewasbeschermingsmiddelen in kokos zijn onvoldoende werkzaam vanwege sterke adsorptie door het substraat. Dit blijkt uit onderzoek dat producenten AgrEvo en Bayer hebben uitgevoerd met onder andere Admire, Nemacur en Previcur N in kokossubstraat. In tegenstelling tot bijvoorbeeld steenwol blijkt kokos geen neutraal medium. Kokos adsorbeert bijvoorbeeld vijf keer zo veel Admire en Previcur N dan potgrond.

Download

In Frankrijk is kokossubstraat ‘Hot’

Tomatentelers van het merk Saveol zijn uit imago-overwegingen bijna volledig overgeschakeld op kokos als substraat. Van het tomatenareaal van 150 hectare in de omgeving van Brest blijft 30 hectare op watergoten telen. De rest schakelt over op kokos als groeimedium. In navolging van Saveol gaan ook Prince de Bretagne en andere telersgroepen over op kokossubstraat. Met de keuze voor dit organische restproduct uit voornamelijk Azië denken de telersgroepen het imago van de kasteelten op te vijzelen, aldus Dirk Valk van Koninklijke Brinkman in Orleans.

Download

Steenwol beheerst nog steeds de substraatmarkt

Steenwol is lange tijd vrijwel de enige speler geweest op de substraat- markt. De laatste jaren zijn er veel alternatieven bijgekomen en soms ook weer verdwenen. Steenwol heeft weliswaar terrein verloren, maar wordt in areaal nog niet geëvenaard door andere substraten. Wat is bet aandeel van de voornaamste substraten en welke tendensen zijn er waar te nemen in de belangrijkste glasgroenten?

Download

Pentas doet het beter in kokosvezel

Uit zaad vermeerderde Pentas lanceolata groeit gedrongen, maar heeft problemen met de wortelvorming. Een kokossubstraat lijkt dit probleem op te lossen. Deutscher Gartenbau 3/98 beschrijft de voordelen van dit substraat.

Download

Aangepast advies roos op kokos

BLGG Naaldwijk heeft de voedingsoplossing voor de teelt van rozen op kokos aangepast. De calciumdosering is verhoogd en de kaliumgift verlaagd. De nieuwe voedingsoplossing is via eigen onderzoek op negen praktijkbedrijven tot stand gekomen.

Download

Hartman: van dissident tot voorbeeld

Toen Hartman zich twintig jaar geleden noodgedwongen van de veiling afkeerde, werd de firma met de rug aangekeken als dissident. Inmiddels heeft de familie een grote schat aan ervaring in het op maat leveren wat de klant vraagt. Hun enige klant is al zeventien jaar Albert Heijn. Een vruchtbare relatie, zo blijkt uit een bezoek aan dit innovatieve bedrijf.

Download

Tips voor het beste resultaat op kokos

Een van de meest voorkomende substraten in de rozenteelt is kokos. Het heeft zich weten te handhaven op de aanbiedersmarkt, naast steenwol en glaswolmatten van grote aanbieders als Grodan en Cultilene. Wat schuilt er achter dit succes. Gewoon een goed product? Euro-adviezen maakte een analyse en voegde enkele gebruikerstips toe. Uiteindelijk bepaalt niet het substraat het bedrijfsresultaat, maar de manier waarop u er mee omgaat.

Download

Aaltjes opkomend probleem in substraatteelt

De laatste tijd worden verschillende rozentelers onaangenaam verrast door de aanwezigheid van aaltjes, in het substraat. Chemische bestrijding is vrijwel niet mogelijk omdat er geen geschikte middelen (meer) zijn. LTO Groeiservice zoekt samen met het proefstation, de Plantenziektenkundige Dienst en DLV naar een oplossing.

Download

Keurmerk voor kokos voorkomt koude kermis

Met enig vallen en opstaan begint kokos ingeburgerd te raken als substraat voor de aardbeienteelt. Kokos spreekt telers aan, omdat het een luchtig materiaal is en een aantal jaren kan worden gebruikt. Een garantie op de kwaliteit is echter geen overbodige luxe. Een nieuw keurmerk geeft die garantie.

Download

Dutch Plantin kokos: een ‘dijk’ van een substraat

Kokos wordt sinds een jaar of acht veel toegepast in de sierteeltsector. De afgelopen twee jaar is er ook in de groentesector erg veel belangstelling voor kokos als substraat. Dutch Plantin kokos van Maasmond-Westland blijft favoriet.

Download

Kokos is prima substraat, goede resultaten bij eerste grootschalige test in paprikateelt.

Kokosmatten lijken een goede vervanging te zijn van steenwol voor de substraatteelt van paprika’s. Teler Jan Philipsen in Helenaveen (NBr) is tevreden over de resultaten van deze teeltmethode. Afgelopen najaar besloot hij, als een van de eersten, op een van zijn twee bedrijven over te schakelen op kokos. Voornaamste reden voor die stap: kokos is milieuvriendelijk en het afvoeren ervan kost niets.

Download

Gebufferd kokos kent nog maar weinig nadelen

Het gebruik van kokos als substraat voor vruchtgroenten neemt langzaam maar zeker toe. Vooral de gebufferde kokosmatten van Dutch Plantin staan in de belangstelling bij veel telers. Enkelen vertellen hun ervaringen met dit substraat. Sterke wortels, groeikracht en generatief sturen zijn centrale begrippen in hun verhalen.

Download

Substraatteelt roos: vergelijking van verschillende teeltsystemen met als substraat cocos en steenwol

De rendabiliteit van de substraatteelt van rozen vormt een punt van discussie. Op vraag van de werkgroep rozen werd in februari 1994 een proef opgezet. Er worden vijf verschillende teeltsystemen met elkaar vergeleken. Daarnaast werd er gekozen voor 2 substraten, nl. het bekende substraat steenwol en het nieuwe substraat cocos.

Download

Prestige in plaats van Akito op de nieuwe kokosplanken

Een medewerker van Zuurbier & Co Rozenkwekerijen in Heerhugowaard brengt de rode roos Prestige aan op kokosplanken. Afgelopen weken is 2 van de 12 ha vervangen. De afgelopen vijf jaar stond de witte roos Akito op deze plek. Zuurbier heeft lange tijd getwijfeld tussen weer Akito planten of het areaal Prestige uitbreiden naar 5,5 ha. De keuze viel op Prestige omdat deze rood variëteit de laatste tijd goed presteert. Op deze locatie van de rozenkweker staat verder 3 ha Akito en 4 ha Cherry brandy (oranje). Zuurbier teelt al tien jaar op kokos. Hij is met name te spreken over de snelle start van de groei op kokosplanken, terwijl de structuur van de planken gedurende de teelt in tact blijft.

Download

Lopen in Berlijn voor onderwijs in India!

Dutch Plantin en Van Doren Engineers trekken de stoute schoenen aan! Op zondag 28 september 2014 nemen wij met een team van vijf mensen deel aan de Marathon van Berlijn. Onze doelstelling? Een sportieve prestatie neerzetten én geld inzamelen voor een goed doel: onderwijs voor kinderen in India.

Download

Doorpakken met oog voor kansen

Dutch Plantin uit Boekel werd vorig jaar door het ministerie van India uitgeroepen tot hun grootste kokosgruisproducent.

Download

Meer ruimte op Franse markt

Frankrijk zal in de tweede helft van dit jaar volgens onderzoekers van de Franse dienst Agreste minder tomaten produceren voor de eigen versmarkt. Het gaat om enkele procenten, maar de daling is voelbaar op een markt waar ruimte lijkt voor import.

Download

Tomaat is imagocrisis te boven

Nog nooit werden in Nederland zoveel tomaten geproduceerd als nu. Dit succes was eind van de vorige eeuw zeker geen vanzelfsprekendheid. Maar door betere rassen, teelttechniek en succesvolle segmentatie is het product de imagocrisis van toen glansrijk te boven gekomen.

Download

Rozen gedijen op Boekels kokosgruis

Komkommer, rozen, aardbeien, potplanten. Ze gedijen op kokosgruis uit Boekel.

Download

Grote water- en meststofbesparingen mogelijk voor tomaten gekweekt op DP Optima™ kokosplanken

Made, 9 januari 2012 – In proeven uitgevoerd in 2011 in de proefkassen van PlantResearch BV in Made, bleek de DP Optima ™ dubbellaags kokosplank bij een gelijke opbrengst 10 tot 20% minder water en meststoffen nodig te hebben dan steenwolmatten van vergelijkbare afmetingen. Dat zou betekenen dat een kokosplank niet alleen erg geschikt is voor regio’s waar (goed) water een beperkende factor is, maar kan ook voordelen hebben in gebieden die voorop lopen op tuinbouwgebied, zoals Europa of Noord-Amerika.

Download

Print Friendly, PDF & Email