FAQ

Hoe stabiel is kokos?

De eerste grote ervaringen met Coco-pith als groeimedium waren in de lange (ca. 5 jaar) teelt van rozen. Hoewel Coco-pith een organisch materiaal is, bleek dat het tóch bijzonder stabiel was; na 5 jaren was de structuur niet of nauwelijks veranderd.

Toch zien we regelmatig soorten kokos die niet stabiel zijn en na verloop van korte tijd verteren waardoor er minder lucht is voor de wortels, met alle problemen van dien.

Hoe kan dat?
De kokos die we 20 jaar geleden gebruikten was een Coco-pith dat al vele jaren op hopen lag en de Coco-pith die geselecteerd werd was vaak tussen de 2- en 5 jaar oud.

Tegenwoordig is het proces veel meer geïndustrialiseerd en nadat de pith van de vezel is gescheiden, wordt het door sommige producenten bijna direct gebruikt. Dit materiaal is dus heel “vers” en dat komt de stabiliteit niet ten goede.

Klik hier voor meer informatie omtrent stabiliteit (chemisch en fysisch)

Wat is daaraan gedaan?
Dankzij onderzoeken (door bijvoorbeeld de R.H.P.) weten we veel meer over de stabiliteit van kokos. Dankzij respiratietesten (testen waarbij de afbraak van organische producten gemeten kan worden) weten we dat we kokos niet als vers materiaal moeten gebruiken maar eerst moeten laten “verouderen” waardoor het stabieler wordt.

Dutch Plantin heeft daarom maatregelen getroffen en bunkers geïnstalleerd waar enorme hoeveelheden Coco-pith opgeslagen worden gedurende minimaal 3 maanden. In die tijd neemt de stabiliteit van kokos toe en kunnen we spreken over een stabiel product.

Hoe kan ik niet-stabiele kokos herkennen?
De kleur kan een indicatie zijn echter kan de kleur snel vernaderen (van lichtgeel naar bruin). Vaak is pas tijdens de teelt te zien als het materiaal niet stabiel genoeg is:

  • Bij Coco-pith treedt “verslemping” op; de kokos wordt donkerder en fijner. De luchtigheid neemt af en dat is vaak ook te zien aan het “in elkaar zakken” van de kokos.
  • Bij Coco-chips (waar alleen oude, bruine schillen voor gebruikt mogen worden) zien we vaak ook een volume-afname terwijl ook de watercapaciteit af neemt.

Waarom zijn er verschillende Grow-bags?

Omdat er verschillen zijn in soort gewas en ook in het klimaat waarbij geteeld wordt.

Bepaalde gewassen hebben een grote waterbehoefte en wanneer dit gewas in een warm gebied geteeld wordt, zal er vaak gekozen worden voor een fijner mengsel, zodat er niet onnodig water gedraineerd wordt of er onnodig veel verdamping is.

In meer noordelijke gebieden wordt veel gebruik gemaakt van een meer drainerend mengsel. Het is belangrijk dat er “overgedraineerd” kan worden, zónder dat er een gebrek aan lucht gecreëerd wordt. (de plantenwortel heeft water, lucht en voedingsstoffen nodig).

Juist onderin het medium, waar vaak de meeste actieve wortels te vinden zijn, luistert het nauw hoe goed het medium in staat is te draineren.

Dat er verschillende maten zijn, heeft vooral te maken met de praktische invulling op de kwekerij.

Welke verschillen zijn er in Cocofibre?

Kokosvezel wordt al eeuwen lang gebruikt voor het produceren van bezems, touwen, matten, filters enz.

Nu kokosvezel steeds meer gebruikt wordt als additief (toeslagstof) in potgronden, zijn de eisen uiteraard aangepast aan het gebruik. Er wordt veel vezel in de handel gebracht die weliswaar “kokosvezel” genoemd mag worden maar waar niet gekeken wordt naar de dikte of de lengte en waarvan ook de E.C. niet van belang wordt geacht.

Er zijn dus grote verschillen te vinden! De Coco-fibre van Dutch Plantin wordt speciaal voor de tuinbouw toepassing gefabriceerd en er worden garanties gegeven over E.C., kwaliteit etc.

Wat is het verschil tussen wel- en niet gewassen kokos?

Kokosnoten groeien vaak in gebieden waar de ondergrond veel zouten bevat. Voorbeelden vind je wel op ansichtkaarten (palmbomen aan mooie stranden). Dat betekent dat de Cocos nucifera geen moeite heeft om zouten als Kalium, Natrium en Chloride op te nemen, zonder daar problemen mee te krijgen (dit in tegenstelling tot de meeste gewassen die in de professionele tuinbouw geteeld worden).

Omdat deze zouten in de hele plant te vinden zijn, is het een minimum eis om de producten die we aan deze boom ontrekken (de schil, in dit geval), te wassen om de E.C. op een acceptabel niveau te brengen.

Als dit niet gebeurt, zal de kweker de kokos moeten wassen omdat er naast een veel te hoog Natrium- en Chloride gehalte, ook veel Kalium te vinden is. Kalium is een antagonist (tegenwerker) van bijvoorbeeld Calcium en Magnesium.

Wat is het verschil tussen wel- en niet gebufferde kokos?

Als de kokos gewassen is, is nog niet het hele probleem opgelost. Kokos heeft een (negatief geladen) complex, waarop een aantal positieve elementen te vinden zijn: Natrium en Kalium. Omdat deze elementen op het complex “plakken” (zoals ijzer op een magneet) is er in eerste instantie geen gevaar voor de plantenwortel omdat deze Natrium en Kalium niet beschikbaar zijn. Het probleem begint op het moment dat er bijvoorbeeld Calcium bijgemest wordt. op dát moment zal de calcium de Kalium en Natrium van het complex “afdrukken” om er vervolgens zelf plaats te nemen. Het praktische gevolg is dan dat de Calcium die op het complex zit, niet beschikbaar is voor de plant, terwijl de Natrium en Kalium opeens in het vrije bodemvocht zit en dus wél beschikbaar zijn.

Je kunt dit zien als een soort tijdbom en om dit probleem te voorkomen, wordt gebufferde kokos aangeboden, hier heeft de “ionenwisseling” (zo noemen we het proces waarbij Calcium de andere ionen van het complex drukt) al plaatsgevonden en waarna vervolgens de zouten als Natrium en Kalium zijn weggewassen.

Wat is het verschil tussen een bruine- en een groene schil?

Op het moment dat de kokosnoot geoogst wordt, is de buitenste schil nog groen. Deze schil wordt van de binnennoot afgepeld en in veel gevallen blijven de schillen jaren liggen in de kokosplantages. Slechts een heel klein percentage wordt gebruikt om er Coco-pith, Coco-fibre of Coco-chips van te maken.

Omdat de groene (lees: “verse”) schil gemakkelijker te bewerken is, wordt hier door sommige bedrijven gebruik van gemaakt. Bij Dutch Plantin kiezen wij voor de oudere, meer verhoutte en dus stabielere, bruine schil. De kokosproducten die hieruit gefabriceerd worden, zijn daardoor ook meer stabiel.

Hebben we langere cocofibre nodig in Grow-bags?

We weten dat vezels, als gevolg van hun capillaire werking, zorgen voor watertransport door het substraat. Water wordt makkelijker opgenomen maar draint ook makkelijker uit. Te korte vezels verliezen hun functie, te lange vezels zijn niet verwerkbaar. We weten ook dat de Coco-fibre het substraat meer elastisch maakt.

Om die reden zeggen we:

JA, Coco-fibre verbetert de structuur van Grow-bags.

MAAR, niet voor langere teelten, dan kan het tegenwerken.

Verklaring:

Coco-pith en Coco-fibre bevatten lignine en cellulose. Lignine is ‘hout’ en is dus hard, cellulose is een zacht materiaal. Vergeleken met Coco-pith bevat Coco-fibre meer cellulose en minder lignine. Dit betekent dat Coco-fibre sneller zal composteren dan Coco-pith. Hoe snel het composteert hangt af van de omstandigheden tijdens de groei en de dikte van de vezel. Dikkere vezel heeft een kleiner oppervlak per gewichtseenheid en zal minder snel afbreken.

Dit betekent dat Coco-fibre geen positief effect meer heeft na een teelt van verscheidene jaren in een gewas zoals rozen. Het heeft aleen een korte termijn effect (1-2 jaar). Om die reden adviseert Dutch Plantin in langere teelten 1/4 inch gezeefd materiaal. Dit lijkt fijner maar het heeft een hoog luchtcijfer en is stabieler dan minder gezeefd materiaal (1/2 inch or even 3/4 inch), omdat er minder vezel in zit.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Moet kokos gestoomd worden?

Kokos wordt door sommige bedrijven gestoomd om onkruiden te voorkomen gedurende de teelt.

In het onderzoek dat Dutch Plantin heeft laten doen naar de gevolgen van stomen voor de structuur van kokos, is nogmaals bevestigd dat stomen de structuur van kokos verslechterd.

Om de unieke eigenschappen van kokos te behouden heeft Dutch Plantin gekozen voor een zeer strenge controle van grondstoffen en een schone productieomgeving, zodat stomen niet nodig is.

Is er genoeg kokos beschikbaar?

Een actuele vraag, die we ook kennen vanuit in de “veenwereld”.

Als het gaat om de beschikbaarheid van grondstoffen voor kokosproducten die in de tuinbouw gebruikt worden, durft Dutch Plantin te zeggen: “Ja !”

Dutch Plantin heeft deze beschikbaarheid namelijk laten onderzoeken en de schatting is dat er ca. 9.600.000 ha Kokosplantage is op de wereld. Als we uitgaan van ca. 150 bomen per ha die ieder 75 noten per jaar leveren zou dat betekenen dat er per jaar grondstoffen zijn voor bijna 6,5 miljoen ton Coco-pith.

Dat er genoeg grondstoffen zijn wil echter niet direct zeggen dat er voldoende kokos beschikbaar is voor de professionele tuinbouw; de eisen die wij stellen hebben een productieproces nodig die niet zomaar gerealiseerd is.

Dutch Plantin is daarom ook trots op de 8 productielocaties, verdeeld over Azië, Afrika en Nederland, waar gewerkt wordt om te voorzien in de diverse kokosproducten die veilig ingezet kunnen worden.

Waarom staan Dutch Plantin fabrieken op grote afstand van de kust?

Dat kost toch extra tijd en geld om naar de haven te komen?

Kokospalmen groeien vaak op gronden die hoge zoutgehaltes bevatten. Denk aan de vakantiekaarten met grote palmbomen op de parelwitte stranden … Cocos nucifera heeft geen moeite de elementen kalium, natrium en chloride te verdragen en goed op te nemen. In tegenstelling tot de meeste planten die professioneel opgekweekt worden, hebben deze zouten geen negatief effect op de palmbomen. In ons productieproces wassen we de zouten uit tot een acceptabel niveau. Doen we dat niet, dan heeft de kweker veel werk aan het spoelen van de kokos: natrium en chloor zijn niet gewenst en kalium is een antagonist voor calcium en magnesium.

Minder zouten in Dutch Plantins kokosgruis
Dutch Plantin maakt kokosgruis uit de bast van de kokosnoten van palmbomen die groeien op grote afstand van de zee. Deze bomen krijgen veel regenwater gedurende de moessons, waardoor deze groeien onder veel minder zoute omstandigheden. Daardoor bevatten de grondstoffen voor Dutch Plantins kokosgruis veel minder zouten. Bovendien zijn deze zouten gemakkelijker uit te spoelen, waardoor kwekers fors besparen op spoelwater.

Ver van zee voor veilige kokos van de hoogste kwaliteit
De hogere vervoerskosten naar de havens zijn voor Dutch Plantin ondergeschikt aan onze visie voor de lange termijn: de kweker krijgt een veilig product met een hoogste kwaliteit kokos. Onze specialisten met jarenlange ervaring selecteren onze productielocaties strategisch en voor de lange termijn. Zo waarborgen we de beste kwaliteit, voor nu en in de toekomst.

Print Friendly, PDF & Email